Must-have Products and more
Everything you need for repairs in one place

-30%Ban-Cau-1-Khoi-COTTO-C103247-CV8-Nap-Rua-Dien-Tu.jpg

Compare
Quick view

Add to wishlist

Bàn Cầu 1 Khối COTTO C103247(CV8) Nắp Rửa Điện Tử

, , , ,
24,420,000 ₫ Thêm vào giỏ hàng
SKU:
C103247(CV8)

  • Thông tin cơ bản bồn cầu nắp điện tử Cotto C103247(CV8)

   • Bàn cầu 01 khối Simply Modish (Nắp điện tử C9208 AC 220V)
   • Thân dài, S Trap (305 mm)
   • 390 x 725 x 530 mm
   • Xả V- Silent , xả Gạt 4.8L
   • Bao gồm van khóa, đế cầu-30%Ban-Cau-1-Khoi-COTTO-C103327-CV4-Nap-Rua-Dien-Tu.png


Compare

Quick view

Add to wishlist

Bàn Cầu 1 Khối COTTO C103327(CV4) Nắp Rửa Điện Tử

, , , ,
19,530,000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
SKU:
C103327(CV4)

  • Thông tin cơ bản bồn cầu nắp điện tử Cotto C103327(CV4)

   • Bàn cầu 01 khối (Nắp điện tử C9204 AC 220V)
   • Thân dài, S Trap (305 mm)
   • 390 x 710 x 705 mm
   • Công nghệ kháng khuẩn Ultra Clean+ ức chế sự phát triển của vi khuẩn lên đến 99% trong 24h và bề mặt bóng mịn.
   • Xả Triplex , xả nhấn 3/4,5L
   • Bao gồm van khóa, đế cầu-27%Ban-Cau-1-Khoi-COTTO-C103347-CV4-Nap-Rua-Dien-Tu.jpg


Compare

Quick view

Add to wishlist

Bàn Cầu 1 Khối COTTO C103347(CV4) Nắp Rửa Điện Tử

, , , ,
21,970,000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
SKU:
C103347(CV4)

Thông tin cơ bản bồn cầu nắp điện tử Cotto C103347(CV4)

 • Bàn cầu 01 khối Simply Connect (Nắp điện tử C9204 AC 220V)
 • Thân dài, S Trap (305 mm), nắp đóng êm
 • 390 x 725 x 525 mm.
 • Xả V- Silent , xả Gạt 4.8L
 • Bao gồm van khóa, đế cầu-29%Ban-Cau-1-Khoi-COTTO-C105267-CV10-Nap-Rua-Dien-Tu.png


Compare

Quick view

Add to wishlist

Bàn Cầu 1 Khối COTTO C105267(CV10) Nắp Rửa Điện Tử

, , , ,
34,180,000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
SKU:
C105267(CV10)

  • Thông tin cơ bản bồn cầu nắp điện tử Cotto C105267(CV10)

   • Bàn cầu 01 khối (Nắp điện tử AC 220V)
   • Thân dài, S Trap (305 mm)
   • .480 x 750 x 590 mm
   • Công nghệ kháng khuẩn Ultra Clean+ ức chế sự phát triển của vi khuẩn lên đến 99% trong 24h và bề mặt bóng mịn.
   • Hệ thống xả Siphon Jet , xả Gạt 4,8L
   • Bao gồm van khóa, đế cầu-30%Ban-Cau-1-Khoi-COTTO-C10527-CV1-Nap-Rua-Dien-Tu.jpg


Compare

Quick view

Add to wishlist

Bàn Cầu 1 Khối COTTO C10527(CV1) Nắp Rửa Điện Tử

, , , ,
24,420,000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
SKU:
C10527(CV1)

  • Thông tin cơ bản bồn cầu nắp điện tử Cotto C10527(CV1)

   • Bàn cầu 01 khối Grand Riviera (Nắp điện tử C9201 AC 220V)
   • Thân dài, S Trap (305 mm), nắp đóng êm
   • 460 x 720 x 650 mm
   • Xả Siphon Jet, xả gạt 6L
   • Bao gồm van khóa, đế cầu